Đế pin CMOS 3V có nắp + dây ( 1E5.3 )

12.000₫Đế 2 PIN Cmos CR2032 nối tiếp = 6V
Đường kính: 32.5mm
Chiều cao: 12,5 mm

02363 899 354