đế gá 3 pin 18650 18650-1X3 (cái)

2.500₫

Tình trạng             : hàng mới.

Chế độ bảo hành : Không bảo hành.

Chế độ dịch vụ     : Tư vấn kỹ thuật.Kích thước đế gá 3 pin 18650 18650-3X3 

- 20.2mm x60.6mm

02363 899 354