đế gá 1 pin 18650 18650-1X1 (cái)

1.000₫

Tình trạng             : hàng mới.

Chế độ bảo hành : không bảo hành.

Chế độ dịch vụ    : tư vấn kỹ thuật.Kích thước đế gá 1 pin 18650 18650-3X3 

- 20.2mm x 20.2mm

02363 899 354