đế chuyển SOP8 TSSOP8 sang DIP8

3.500₫


02363 899 354