đế chuyển SOP28 TSSOP28 sang DIP28

9.000₫


02363 899 354