đế chuyển SOP20 TSSOP20 sang DIP20

8.000₫


02363 899 354