đế chuyển FQFP TQFP 32 44 64 80 100 sang DIP

15.000₫


02363 899 354