Cổng IDC 34P Chân Thẳng 2.54 MM 34P 2 x 17P (1E16.1)

6.000₫


02363 899 354