Dây cảm biến nhiệt DS18B20 ( 7C5.1 )

40.000₫


02363 899 354