Dây Bus 1 - 2 đầu đực đực dài 20cm

500₫1 dây 500vnđ - 1 bẹ 40 dây

Trên 10 bẹ liên hệ để có giá tốt

02363 899 354