Đầu nối đực cái FRD(MPD)2-156

2.000₫


02363 899 354