Đầu mỏ hàn 60W nhọn thẳng

17.000₫


02363 899 354