Đầu hàn T12-ILS mũi nhọn

105.000₫


02363 899 354