Đầu hàn T12-BC3 đầu vát

105.000₫

Hết hàng

02363 899 354