Đầu hàn HAKKO 900M-T-I đầu nhọn

15.000₫


02363 899 354