Đầu hàn HAKKO 900M-T-I, đầu mỏ nhọn

15.000₫

Hết hàng

02363 899 354