Đầu hàn HAKKO 900M-T-4C ĐẦU VÁT LỚN 3.9MM

15.000₫


02363 899 354