Đầu hàn HAKKO 900M-T-3C ĐẦU VÁT NHỎ 2.5MM

15.000₫


02363 899 354