Đầu hàn HAKKO 900M-T-1C ĐẦU VÁT NHỎ 1.4MM

15.000₫


02363 899 354