Đầu hàn HAKKO 900M-T-0.8D, ĐẦU NHỌN

15.000₫

Hết hàng

02363 899 354