Đầu hàn HAKKO 900M-T-0.8D, ĐẦU NHỌN

15.000₫


02363 899 354