Đầu bus 2p 5559 cái 4.2mm TRẮNG (3E5.2)


02363 899 354