Cầu chì tự phục hồi 2A 50BZ SMD (11B13.2)

2.000₫


02363 899 354