CẦU CHÌ SỨ 20A 10*38 RT18-32 RT14 20A (4B6.1)

8.000₫Điện thế định mức: 250 VAC

Dòng điện định mức: 20A

Loại cầu chì cắt thường (gG)

Dùng để bảo vệ đường dây, thiết bị điện, tủ điện...

Xuất xứ: Taiwan

 

02363 899 354