Điện trở nhiệt 5% 10k NTC-MF58

5.000₫


02363 899 354