Cảm biến khói bụi PM2.5 ( 8C2.3A )

640.000₫CHI TIẾT SẢN PHẨM

Bộ cảm biến bụi DSM501 Cảm Biến Chất Lượng Không Khí MQ135 sử dụng để kiểm tra chất lượng không khí trong môi trường. Cảm biến có độ nhạy cao khả năng phản hồi nhanh, có thể nhận biết khói và phấn hoa  ,khói thuốc lá, bụi nhà..vv...

cảm biến DSM501 có đặc điểm chính:  
● có thể cảm nhận được phấn hoa, bụi nhà hoặc khói thuốc lá  
● kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, dễ cài đặt.  
● mạch đầu vào 5V, để tạo điều kiện xử lý tín hiệu.  
● bảo trì đơn giản

sơ đồ dây

Code arduino

int pin = 8;
unsigned long duration;
unsigned long starttime;
unsigned long sampletime_ms = 30000;
unsigned long lowpulseoccupancy = 0;
float ratio = 0;
float concentration = 0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(8,INPUT);
  starttime = millis();
}

void loop() {
  duration = pulseIn(pin, LOW);
  lowpulseoccupancy = lowpulseoccupancy+duration;

  if ((millis()-starttime) > sampletime_ms)
  {
    ratio = lowpulseoccupancy/(sampletime_ms*10.0);  // Integer percentage 0=>100
    concentration = 1.1*pow(ratio,3)-3.8*pow(ratio,2)+520*ratio+0.62; // using spec sheet curve
    //Serial.print(lowpulseoccupancy);
    // Serial.print(",");
    Serial.print(ratio);
    Serial.print(",");
    Serial.println(concentration);
    lowpulseoccupancy = 0;
    starttime = millis();
  }
}

02363 899 354