cảm biến độ ẩm đất (tốt)

140.000₫


02363 899 354