CẢM BIẾN CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG BH1750 (LUX) (1C9.4)

32.000₫BH1750FVI là một cảm biến Digital Light, mà là một Ambient Light Sensor IC cho I2C. Nó có thể đo được  độ phân giải cao. (1-65.535 lx).

cảm biến này có một số lợi thế như:

1) Illuminance để Digital Converter
2) phạm vi rộng và độ phân giải cao. (1-65.535 lx)
3) 50Hz / 60Hz nhẹ tiếng ồn từ chối chức năng
4) Giao diện bus I2C (f Hỗ trợ chế độ / s)
5) Có thể phát hiện min. 0.11 lx, tối đa. 100000 lx bằng cách sử dụng chức năng này.

02363 899 354