BVSMART 4 WIFI - Nhiệt độ + độ ẩm

270.000₫Điều khiển 4 thiết bị mọi nơi qua internet

CHI TIẾT SẢN PHẨM

 

hướng dẫn cấu hình và phần mềm điều khiển

 

 

 

02363 899 354