Bộ thu phát 4 kênh học lệnh 315Mhz

85.000₫

Hết hàng


II.2 Đấu nối nguồn :
Đầu nối theo chiều như hình vẽ
      II.3 Học  lệnh :
1. Xóa dữ liệu hiện có: Nhấn nút học 8 lần (mỗi lần nhấn thì đèn nháy 1 cái) ----- Đáp ứng: Sau khi nhấn đủ 8 lần thì Đèn LED nhấp nháy 7 lần.
2. Học mã : nhấn “Nút học lệnh”  một lần, hai lần hoặc ba lần sau đó đèn LED bật : là đang ở chế độ học lệnh.Sau đó Nhấn bất kỳ nút nào của bộ điều khiển từ xa thì đèn LED nhấp nháy ba lần báo học thành công.
3. Kiểm tra: sau khi học lệnh , bảng điều khiển có thể được điều khiển bởi bộ điều khiển từ xa. Có thể thêm nhiều tay phát RF khác nhau với các mã ID khác nhau,chỉ cần bắt đầu từ bước 2 với các tay phát khác.
Có thể trộn các chế độ khác nhau với các tay phát khác nhau .
Có 3 chế độ hoạt động : (bước 2)
- đầu tiền phải làm bước 1 để xóa dữ liệu ban đầu
- Sử dụng nút học lệnh: Nhấn một lần: Chế độ không tự giữ (chế độ tạm thời)  ON khi giữ nút trên tay phát,OFF khi nhỏ nút trên tay phát
                                       Nhấn hai lần: Chế độ tự khóa (nhấn nút trên tay phát 1 lần thì ON,nhấn thêm lần nữa mới OFF
                                       Nhấn ba lần: chế độ interlocked (khi nhấn 1 nút bất kì thì chân tương ứng ON,3 chân còn lại OFF)  chỉ có 1 kênh ON
                                       Nhấn bốn lần: 2 kênh chế độ tự khóa,2 kênh Chế độ không tự giữ
                                       Nhấn năm lần: 2 kênh Chế độ không tự giữ,2 kênh còn lại chế độ luân phiên (nhấn 1 nút 1 kênh on 1 kênh off,nhấn nút còn lại thì đảo ngược trạng thái 2 kênh )
                                      Nhấn sáu lần: 2 kênh Chế độ tự giữ,2 kênh còn lại chế độ luân phiên (nhấn 1 nút 1 kênh on 1 kênh off,nhấn nút còn lại thì đảo ngược trạng thái 2 kênh )
                                     Nhấn sáu lần: 2 kênh chế độ luân phiên,2 kênh còn lại cũng chế độ luân phiên (nhấn 1 nút 1 kênh on 1 kênh off,nhấn nút còn lại thì đảo ngược trạng thái 2 kênh )
Lưu ý : khi muốn chuyển sang cài chế độ khác thì phải thực hiện bước 1 để xóa chế độ cũ

02363 899 354