Đế chuyển chân IC từ QFP32 sang DIP 32

369.000₫


02363 899 354