Biến áp xung EE16 nhỏ 4 chân (1B10)

3.000₫


02363 899 354