Biến áp 450mA nhiều đầu ra

57.000₫Nguồn đôi max 6VAC

02363 899 354