biến áp 1A nhiều đầu ra

52.000₫Nguồn đôi 6VAC 1A

02363 899 354