BC548 BJT NPN 30V 300ma (8A17.3)

1.000₫

Hết hàng

02363 899 354