bàn phím cảm ứng điện dung TTP223 1 nút touch (1D8.3A)

4.000₫Size:15*11mm

2.Power:2.5-5.5V

Trigger setting mode:(1->Short;0->No Short)

AB=00:No-lock High TTL level ouput;

AB=01:Self-lock High TTL level ouput;

AB=10:No-lock Low TTL level ouput;

AB=11:Self-lock Low TTL level ouput;

02363 899 354