audio bluetooth 4.2 DIY (1D3.1)

75.000₫

Tình trạng            : hàng mới.

Chế độ bảo hành : không bảo hành.

Chế độ dịch vụ     : Tư vấn kỹ thuật.


02363 899 354