mạch mở rộng Arduino Proto Shield IO ( 4C4.1 )

37.000₫

Tình trạng             : hàng mới

Chế độ bảo hành  : không bảo hành.

Chế độ dịch vụ      : tư vấn kỹ thuật. Arduino Proto Shield IO 

02363 899 354