Anten GPRS 3G GSM chân thẳng ( 9C3.2T )

17.000₫


02363 899 354