SN75176BDR 75176 DIP8 (2A14.2)

9.000₫

Tình trạng              : Hàng mới.

Chế độ bảo hành  : Không bảo hành.

Chế độ dịch vụ     : Tư vấn kỹ thuật.SN75176BDR 75176 DIP8 

-75176B, SN75176BDR, SN75176 là IC Giao Tiếp Truyền Thông DIP-8

02363 899 354