74LS90 7490 TTL DIP14 (2A12.2)

11.000₫

Tình trạng              : Hàng mới.

Chế độ bảo hành  : Không bảo hành.

Chế độ dịch vụ     : Tư vấn kỹ thuật.Thông tin kỹ thuật 74LS90 7490 DIP14 (2A12.2)

  IC 74LS90 thuộc họ TTL có công dụng đếm mã nhị phân chia 10 mã hóa BCD. Cứ mỗi xung vào thì IC 74LS90 đếm tiến lên 1 và được mã hóa ra 4 chân.  Khi đếm đến 10 nó sẽ reset và trở về ban đầu. IC 74LS90 này có ứng dụng rộng trong các mạch số ứng dụng đếm 10 và trong các mạch chia tần.

    IC 74LS90 thuộc họ TTL có công dụng đếm mã nhị phân chia 10 mã hóa BCD. Cứ mỗi xung vào thì IC 74LS90 đếm tiến lên 1 và được mã hóa ra 4 chân.  Khi đếm đến 10 nó sẽ reset và trở về ban đầu. IC 74LS90 này có ứng dụng rộng trong các mạch số ứng dụng đếm 10 và trong các mạch chia tần.

02363 899 354