2SC4793 C4793 BJT NPN 230V 1A (4B10.3)

18.000₫

Hết hàng

02363 899 354