remote 4 nút vỏ sắt 433Mhz học lệnh (14D2.1)

60.000₫Học được lệnh từ các remote chạy chíp như dưới

https://youtu.be/ei1kNEkMwrs

02363 899 354