Pin 18650 dung lượng 3400mA

55.000₫

Hết hàng


Điện trở nôi: 29-34mR

02363 899 354