Đồng hồ ampe kế AC 50A 69L9-A

65.000₫

Hết hàng


 Ampe kế AC 69L9-A  50A

- Kích thước: 64 x 56 x 52mm

- Độ chính xác: +/- 2.5%

- Thời gian đáp ứng < 4s

02363 899 354