Động Cơ Bơm Kính DC 12-24V

95.000₫Bơm Nước 12V - 24V có áp lực đẩy mạnh, xài êm, bền có thể nhúng nước.

02363 899 354