Combo tự học Arduino cơ bản

515.000₫ 

Bộ tài liệu học arduino cơ bản được share miễn phí kèm theo bộ kít nha mấy bạn

 

02363 899 354