Hàn linh kiện hứng thú - Combo

154.800₫ 172.000₫Điện tử vui, giảm giá combo dụng cụ làm mạch tới 20%

02363 899 354